Terug naar insights

BREEAM-NL Excellent voor nieuwbouw Radboud Universiteit

De nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit heeft het duurzaamheidscertificaat 'BREEAM-NL Excellent' ontvangen. In lijn met de duurzaamheidsagenda van de Radboud Universiteit scoort het ontwerp van de nieuwbouw hoog in de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deerns is verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp van de nieuwbouw, de bouwfysica, de brandveiligheid en heeft het BREEAM certificeringstraject begeleid.

Duurzame energie

De energie die nodig is voor de installaties in het gebouw, is duurzaam. Zo wekken zonnepanelen op het dak eigen energie op en via de aansluiting op het hybride-energienet komt duurzame energie uit de warmte-koudeopslag (WKO) naar het faculteitsgebouw. Het gebouw is hierdoor energieneutraal. Ook bouwfysisch zit het ontwerp goed in elkaar. Zo zijn verwarming en koeling goed afgestemd op de hoeveelheid (zonwerend) glas en de oriëntatie van de ramen. De compacte vorm van het gebouw en de isolerende ‘schil’ dragen bij aan een laag energieverbruik. Ter vergelijking: in de huidige gebouwen van de faculteit is het verbruik 1,6 miljoen kWh stroom en 400.000 m3 gas. In de nieuwe situatie wordt nagenoeg geen gas meer gebruikt en 80 procent minder elektriciteit.

Energiegebruik beperken

De nieuwbouw biedt medewerkers en studenten een moderne, inspirerende studie- en werkomgeving en draagt bij aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Veel daglicht zorgt voor een prettig werk- en studeerklimaat waarin weinig kunstlicht nodig is. Een belangrijk principe in het ontwerp is ‘gebouw volgt mens’. Alleen daar waar mensen aanwezig zijn werkt de klimaatinstallatie. De strategisch gelegen trappen nodigen uit om de trap te nemen in plaats van de lift. Neemt men toch de lift, dan wordt tijdens het dalen en remmen energie gewonnen, een besparing van 20 procent. Veel daglicht zorgt voor een prettig werk- en studeerklimaat waarin weinig kunstlicht nodig is.

Liftenstudie

Om het aantal, de afmetingen en de snelheid van de benodigde liften te bepalen heeft Deerns een liftenstudie uitgevoerd. In deze studie zijn de onderstaande varianten onderzocht om het liftgebruik te reduceren.

  • Het stimuleren van hoog trapgebruik;
  • Het stimuleren van zeer hoog trapgebruik;
  • Het uitschakelen van de stopplaatsen op laag 1 en 2 (alleen bereikbaar voor mindervaliden en goederen).

Het resultaat van de studies is dat elk bouwdeel een liftconfiguratie krijgt van twee liften en brede, goed toegankelijke trappen. De energiezuinige elektrische liften zijn voorzien van een energieterugleveringsmodule. Als de liften niet worden gebruikt, schakelen deze na verloop van tijd over naar een energiezuinige stand-by status.

Keurmerk als richtlijn

‘Met elk bouwproject legt de Radboud Universiteit de duurzaamheidslat voor gebouwen hoger, ruim boven de verplichte wettelijke normen’, zegt Ton van de Beek, directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB). ‘We gebruiken de BREEAM-methode als hulpmiddel om onze ambities waar te maken. Hiermee bereiken we dat alle partijen volgens dezelfde richtlijnen werken om aan de gestelde – strenge – eisen te voldoen. Dat vergt veel onderlinge afstemming en dat is gunstig voor het ontwerp, het onderhoud en beheer van het gebouw. Een ander gunstig effect is dat deze bewustwording over duurzaamheid positief bij kan dragen aan toekomstige duurzame ontwerpen.’

Het ontwerp is het resultaat van de samenwerking tussen Inbo (architect), Deerns, Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau, Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur en het Universitair Vastgoed Bedrijf.