Terug naar insights

Bouw ZP7 op Zernike Campus Groningen officieel gestart

Op de Zernike Campus in Groningen is op 20 september 2018 ceremonieel de eerste paal voor het nieuw- en verbouwproject Bouw ZP7 geslagen door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. In het bijzijn van genodigden vond deze feestelijke aftrap plaats op de bouwplaats op de Zernikecampus (Zernikeplein 7). Campuscomplex ZP7 wordt vernieuwd naar een ontwerp van JHK Architecten. Deerns is als adviseur voor de installatietechniek en duurzaamheid betrokken bij het project dat gasloos en aardbevingsbestendig is ontworpen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met speciale aandacht voor beperking van overlast voor de studenten. Oplevering van de hele verbouw staat gepland in 2022.

Ver-, nieuwbouw en renovatie

De Van Olst Toren en de bouwdelen eromheen ondergaan de komende jaren een totale metamorfose door een combinatie van nieuw- en verbouw en renovatie met vernieuwde voorzieningen zoals een Conferentieruimte, Mediatheek en een Grand Café. Diverse ontmoetingsplekken en mooie binnenhoven maken onderlinge contacten leuker en makkelijker. Het plan voor Zernikeplein 7 biedt huisvesting aan vijf verschillende studierichtingen: Marketing Management, Financieel Economisch Management, Rechtenstudies, International Business en Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Daarnaast huisvest het plan kantoorruimte voor diensten en staven en een breed scala aan campusbrede voorzieningen. Deze functies krijgen ieder hun eigen, herkenbare plek in het gebouw met ruimte voor expressie. Campusbrede functies bevinden zich op de begane grond, in en rondom de hoofdassen – zoals de kenniscentra, foyers, informatiecentra en expositieplekken. Deze vormen samen een uitnodigend, levendig hart van zowel het gebouw als van de campus. Algemene studieplekken en lokalen zijn gehuisvest op de eerste verdieping en zijn zichtbaar door vides aan de ruimtelijke boulevard. Hetzelfde principe geldt ook op de tweede verdieping, waar studierichtingen de mogelijkheid krijgen hun eigen identiteit naar voren te brengen. De diensten en staven gaan gezamenlijk in de toren werken.

Gasloos en aardbevingsbestendig

Het nieuwe ZP7 wordt aardbevingsbestendig gerealiseerd. De nieuwbouw is aardbevingsbestendig ontworpen en de te renoveren bouwdelen worden zo aangepast dat ze ook aardbevingsbestendig worden. Om dit te realiseren is het gebouw gesegmenteerd middels specifieke dilataties. Door een aangepaste constructie is flexibiliteit in het gebouw aangebracht om bevingen te kunnen opvangen. De installatieopzet wordt zoveel mogelijk binnen de verschillende segmenten gerealiseerd. Bij doorkruising van de dilataties worden flexibele koppelingen toegepast die de eventuele bewegingen kunnen opvangen. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich ten doel gesteld in 2025 energieneutraal te zijn. Met dit uitgangspunt is in de plannen rekening gehouden en Deerns heeft dan ook een ontwerp gemaakt dat uitgaat van een gasloos gebouw. Het gebouw wordt aangesloten op het collectieve warmtenet van WarmteStad, een samenwerkingsverband van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Warm water wordt gerealiseerd door elektrische doorstroomgeisers en boilers. Voor het bouwdeel waarin de dansacademie Lucia Marthas wordt ondergebracht worden hoge eisen gesteld aan de ruimteakoestiek, waarop de installaties zijn afgestemd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Peter Verhaar.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.