Terug naar insights

Borghese Real Estate en Pleijsier Bouw openen nieuw kantoor

Op donderdag 11 april jl. openden Borghese Real Estate en Pleijsier Bouw in Nijkerk hun nieuwe kantoor. Het nieuwe hoofdkantoor heeft naast een BREEAM Outstanding Certificaat als eerste kantoor in Nederland een WELL Gold certificaat in de categorie New & Existing Buildings, en is daarmee een van de gezondste kantoren in Nederland. Deerns was als adviseur nauw betrokken bij de realisatie van dit nieuwe, gezonde gebouw.

Pleijsier Bouw heeft zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld van een traditionele uitvoerende aannemer tot een veelzijdige bouwer die de klant ontzorgt in zijn project. In 1998 richtte de familie Pleijsier een eigen ontwikkelingsbedrijf op onder de naam Borghese Real Estate. Daarmee startte de transformatie van uitvoerend bedrijf naar innovatieve dienstverlener met de focus op organisatie innovatie en ontzorging. Borghese Real Estate is inmiddels uitgegroeid tot één van Nederlands toonaangevende projectontwikkelaars. Het nieuwe kantoor, waarin beide bedrijven hun intrek hebben genomen, is de kroon op het transformatieproces.

Groen en gasloos

Het nieuwe kantoor is groen en gasloos. Dit is bereikt door een aantal slimme oplossingen: energie wordt opgewekt met een elektrische warmtepomp, PV panelen en ingebouwde windturbines. De verlichting werkt op aanwezigheidsdetectie en daglichtschakeling. De hoge thermische isolatiewaarden van het dak en de gevels, die bedekt zijn met groen, leveren ook een grote bijdrage. Regenwater wordt opgevangen voor het spoelen van de toiletten en begrenzers beperken het waterverbruik. Deze en andere maatregelen hebben geleid tot een BREEAM Outstanding certificaat. Daarnaast voldoet het kantoorpand bijna aan de Europese doelstelling voor zero energy buildings in 2050.

Extra stappen voor WELL

Om het gebouw ook gezond te maken zijn extra maatregelen genomen. Elektrostatische luchtfilters filteren het fijnstof van het autoverkeer. Ook de beglazing is bijzonder: de thermochromische beglazing kleurt mee met de hoeveelheid zonlicht. Dit zorgt voor energiebesparing en draagt bij aan het comfort. Deerns adviseerde gedurende het hele traject. Inmiddels is de eerste comfort enquête, een verplicht onderdeel van de WELL certificering, uitgevoerd onder de medewerkers.

Enige en eerste standaard specifiek gericht op welzijn gebruikers

Traditionele certificeringsnormen rond duurzaamheid zijn gericht op energie, water en afval. De WELL Building Standard® richt zich specifiek op gezondheid en welzijn van gebruikers met als doel gebouwen die bijdragen aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.