Terug naar insights

BIM & BREEAM-NL: slimmer gebruik maken van bestaande data

Met de klimaattop COP26 in Glasgow nog vers in het geheugen lonkt een nieuwe, duurzame toepassing voor de gebouwde omgeving: BREEAM-NL assessments op basis van het Building Information Model (BIM). De integratie van deze tools kan leiden tot grote efficiencyvoordelen voor ontwerpende partijen. Vyshali Simhachalam, adviseur bouwfysica en energie, studeerde onlangs af op dit onderwerp aan de TU Delft.

Door de toenemende aandacht voor klimaatverandering groeit de behoefte aan duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving. Gebouwen zijn immers nog altijd verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar gelukkig zijn overheden en bouwers bezig met een inhaalslag. In grote delen van de wereld (Europa en Amerika) is energieneutrale nieuwbouw inmiddels de norm. Ook is er steeds meer vraag naar circulair bouwen. Innovaties als BIM zorgen daarbij voor een veel efficiënter bouwproces en lagere faalkosten. Tegelijkertijd hebben certificeringsmethoden als BREEAM-NL en LEED vaste voet aan de grond gekregen: deze tools geven een steeds beter beeld van de energetische en ecologische voetafdruk van gebouwen.

Slimmer gebruik van data

Maar er is nog volop ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van data en digitale technieken. Als opgeleid architect is Vyshali Simhachalam al jaren gefascineerd door BIM. Maar ze miste een duurzaam element in deze toepassing. Wat zou het opleveren als we die kunnen toevoegen? Die gedachte bracht haar op het idee voor de thesis waarmee ze recent afstudeerde: BIM for BREEAM-NL assessments: An implementation strategy based on BIM Maturity. De integratie van BIM en een assessment tool als BREEAM-NL is veelbesproken in de bouwwereld, vooral onder academici. Er is door professoren en wetenschappers dan ook het nodige onderzoek naar dit onderwerp gedaan de afgelopen tien jaar, maar tot concrete toepassingen is het nog niet gekomen. Tot nu.

Uitgelezen kans

Met haar afstudeeronderzoek wilde ze een brug slaan tussen theorie en praktijk. Een digitaal ontwerpprogramma als BIM biedt namelijk een uitgelezen kans om certificeringsprocedures binnen BREEAM-NL te automatiseren en live van feedback te voorzien. Een BREEAM-NL keurmerk is opgebouwd uit credits. In de verschillende beoordelingsrichtlijnen staat welke bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. Hoe meer credits, des te hoger de BREEAM-NL score voor een project. In het aanleveren van de bewijslast voor de vele credits gaat heel veel papierwerk en honderden manuren zitten. Een geautomatiseerd proces kan deze procedures, bij de juiste input in BIM door ontwerpende partijen, verkorten tot een paar seconden.

Met één muisklik te vinden

Het liefst zou je daar een compleet nieuw softwarepakket voor ontwikkelen. Maar Deerns is geen softwarebedrijf, daarom is voor een praktische oplossing gekozen. Door te kijken naar welke stappen het meest tijdrovend zijn in het certificeringsproces van BREEAM-NL, kan nu de meeste tijdwinst worden geboekt. Denk aan credits die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van een gebouw, bijvoorbeeld welk percentage van de gebruikte materialen komt van een duurzame bron? Nu gaan BREEAM-NL accredited professionals voor deze data nog door de 2D-tekeningen, maar juist in BIM zijn die gegevens eenvoudig terug te vinden. Gegevens over de fysieke eigenschappen zijn doorgaans met één muisklik op te vragen. Dat geldt in veel gevallen ook voor de (energetische) gebouwprestaties en afspraken met toeleveranciers. Door een plug-in te ontwikkelen die checkt of de voorwaarden voor een BREEAM-NL credit als MAT5 (materialen) overeenkomt met de relevante data in BIM kan veel slimmer gebruikgemaakt worden van deze data. Digitalisering van dit proces levert niet alleen enorme efficiencyvoordelen op, maar zorgt ook voor optimalisatie van het ontwerpproces. Designers krijgen nu immers bij de start van het ontwerp al inzicht in hoe duurzaam hun keuzes zijn, in plaats van achteraf, zoals nu vaak gebeurt.

Meer weten over dit ontwerp? Neem contact op met Vyshali Simhachalam, Lorena Montenegro of Geert van Gorp.