Terug naar insights

(Bijna) energieneutrale gebouwen vanaf 1 januari 2021

Vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen, zowel woningen als utiliteitsgebouwen, moeten per 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG eis vervangt de huidige EPC-berekening voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw. Een BENG-berekening mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend Energie Prestatie Adviseur. Deerns heeft gecertificeerde Energie Prestatie Adviseurs in huis om de benodigde berekeningen te kunnen maken, die vereist zijn voor een vergunningsaanvraag.

Energieprestatie indicatoren BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen, te weten:

  • de energiebehoefte-indicator in kWh/m2
  • de primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2)
  • het aandeel hernieuwbare energie in %

Ervaring

Deerns ontwerpt al jarenlang (bijna) energieneutrale gebouwen en heeft gebouwen ontworpen die al voldoen aan de BENG eisen. Zo hebben we o.a. het ontwerp gemaakt voor het nieuwe Isala ziekenhuis in Meppel en het ontwerp voor het Rabobank kantoor aan de Fellenoord in Eindhoven.

Voor meer informatie over de nieuwe BENG eisen kunt u contact opnemen met Roman Aalbers.