Terug naar insights

Aardgasloze ICT Hogeschool van Fontys Eindhoven

Als alles volgens planning verloopt, volgen de ICT-studenten van de ICT Hogeschool van Fontys in Eindhoven vanaf 2020 colleges in een aardgasloos gebouw. Het vijf verdiepingen tellende gebouw is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten; Deerns is verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp en adviseert over de verduurzaming van het pand. Deze samenwerking leidt ertoe dat de studenten straks in een zeer duurzaam gebouw hun colleges volgen.

Extra duurzaam

Het nieuwe gebouw wordt zo’n 13.500 vierkante meter groot en heel duurzaam: voor energie, verwarming en koeling wordt gebruikgemaakt van warmte-koude opslag (WKO) in de grond en zonnepanelen op het dak. Daarnaast krijgt het gebouw, als eerste in Eindhoven, een computergestuurd ‘waterbufferdak’. Omdat er steeds vaker hevige regenval komt, is het belangrijk dat regenwater dat op daken van gebouwen valt niet leidt tot overbelasting van de riolering. De bovenkant van het gebouw gaat dienen als regenwateropvang. Het water wordt hier tijdelijk opgeslagen: deels om het gebouw te koelen, deels om overbelasting van het riool te voorkomen. Bij een piek in regenval kan een laag van 8 centimeter op het dak worden gebufferd. Als een computer berekent dat het kan, gaat het water vóór de regenbui naar beneden. Als water verdampt, leidt dit tot een verlaging van de temperatuur. Dit zogenaamde regenwaterretentiedak is een gezamenlijk ontwerp van Ector Hoogstad Architecten, Deerns en Optigroen.

EPC < 0,4

De eis voor de luchtkwaliteit is frisse scholen Klasse a. Om dat te realiseren is gekozen voor een all-air systeem, waardoor het gebouw flexibel indeelbaar is en optimaal gebruik gemaakt kan worden van vrije koeling. Door zeer goede gebouwisolatie, CO2-metingen met luchtdebietregelingen, zeer hoog rendement warmteterugwinningssysteem, een WKO en de toepassing van PV-panelen wordt een EPC van lager dan 0,4 gerealiseerd.

Naar verwachting start de bouw van de ICT Hogelschool dit najaar en kunnen in augustus 2020 de studenten er hun intrek nemen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ted Peters.