Terug naar Expertises

Contractering

De contractfase is een fase waarin piketpalen worden geslagen. Ongeacht de fase waarin dit plaatsvindt is er een overgang van ontwerpen naar bouwen. En later van bouwen naar beheren.

Wat we doen

Ons doel is deze faseovergangen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Inhoudelijk uitgekristalliseerde stukken helpen daarbij, afgestemd op de fase van het project. Stukken die de aannemer een redelijke mate van vrijheid laten voor zijn inkoop, maar waarmee wel de kwaliteit vastligt.

Daarnaast zijn we ook verbaal vaardig: tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit vaak communicatie. Onze senior adviseurs spreken de taal van de opdrachtgever en aannemer en verbinden daardoor. Zij kunnen het onderhandelingsspel scherp spelen, in een tijd van prijsexplosie niet onbelangrijk. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Zij kunnen de verschillende belangen overzien, maar staan voor de kwaliteit en daaraan blijven vasthouden.