Terug naar insights

British School of Amsterdam

Bij de verbouwing van de voormalige gevangenis aan de Amsterdamse Havenstraat tot een moderne school met 1200 leerlingen staan twee grote uitdagingen centraal: hoe het oude gesloten gevangeniscomplex te transformeren in een duurzame, lichte en uitnodigende Frisse School, zonder het monumentale karakter wezenlijk aan te tasten? En: hoe de hoge ambities van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, comfort, klimaat en functionaliteit waar te maken binnen de beperkingen van het oude gebouw en het budget?

In nauwe samenwerking met British School of Amsterdam (BSA) en de andere partijen in het projectteam ontwikkelde Deerns een technisch ontwerp dat recht doet aan zowel de wensen van de opdrachtgever als aan de monumentale waarde van het oude gevangeniscomplex. Er wordt ingezet op een zeer hoog kwaliteits-, comfort- en duurzaamheidsniveau en een maximale flexibiliteit, zodat ruimtes en functies later eenvoudig kunnen worden geïntegreerd en veranderd. Door het installatieontwerp af te stemmen op het bestaande gebouwgrid, hoeven de installaties bij latere wijzigingen niet ingrijpend te worden aangepast.

Leidingen prominent in het zicht

Bij het inpassen van de installaties, leidingen en kabelgoten maakt Deerns eveneens doordacht gebruik van de bestaande mogelijkheden. Omdat er geen ruimte is voor een centraal klimaatsysteem, wordt het klimaat decentraal geregeld vanuit tien luchtbehandelingskasten, verdeeld over de loze ruimtes boven de verdiepingen. De kasten staan dus niet op het dak, wat het monumentale aanzicht van het complex enorm zou aantasten. Op andere plekken komt de techniek juist prominent in het zicht. De industriële aanblik van leidingen en kabelgoten sluit aan op het bestaande leidingwerk en het sobere, functionele karakter van het gevangenisgebouw. Bovendien wordt zo voorkomen dat het gebouw ‘een museum’ wordt.

Let’s talk British School of Amsterdam

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl