Terug naar insights

Nieuw, gezond hoofdkantoor voor Danone in Hoofddorp

Binnenkort start de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Danone in Hoofddorp. In het nieuwe gebouw moet de ambitie van Danone One Planet, One Health, tot leven komen. Deerns is een van de partijen die helpt deze ambitie te realiseren.

Het nieuwe kantoor wordt een inspirerend, gezond en kostenefficiënt gebouw gericht op samenwerking, wat de One Planet, One Health ambitie van Danone weerspiegelt. Het ontwerpteam heeft een duurzaam gebouw ontworpen, waarbij rekening wordt gehouden met de nabije omgeving door energie en water te besparen en tevens de uitstoot van CO2 te verminderen. Tegelijkertijd weerspiegelt het nieuwe kantoor Danones toewijding voor welzijn en gezondheid door een sterke focus te leggen op een gezond binnenklimaat en een comfortabele, veelzijdige werkomgeving. Deerns is binnen het ontwerpteam verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp, dat moet leiden tot o.a. een gezond en comfortabel binnenklimaat. Daarnaast is Deerns verantwoordelijk voor het smart building concept in het gebouw en voor de inzet van onze Accredited Professionals voor de certificering van WELL (gezondheid) en LEED (duurzaamheid).

Duurzaam kantorenpark

Het nieuwe kantoor voor Danone maakt straks deel uit van één van de meest duurzame kantoorparken in Europa. Tussen het nieuwe Danone kantoor en het nieuwe ASICS-kantoor, waar Deerns ook adviseur voor is, wordt een sereen groen park gerealiseerd waar zowel bezoekers van beide bedrijven als hun werknemers kunnen verblijven en een duidelijke verbinding met de natuur ervaren. Het nieuwe kantoor wordt een inspirerend, gezond en duurzaam gebouw gericht op samenwerking.

Team

RED Company leidt de ontwikkeling van het nieuwe Danone Hoofdkantoor. Het gebouw is ontworpen door het internationaal gerenommeerde architectenbureau Powerhouse Company. Naast Deerns werken Pleijsier Bouw, IMd Raadgevende Ingenieurs, DGMR en LAP Landscape & Urban design aan het project. RED Company wordt juridisch geadviseerd door Loyens & Loeff.