Terug naar insights

Hildagarde McCarville nieuw lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.

5 december 2022

De aan­deel­hou­ders van Deerns Groep B.V. heb­ben tij­dens de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van Aan­deel­hou­ders in­ge­stemd met de be­noe­ming van Hil­dag­ar­de Mc­Ca­r­vil­le als lid van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Deerns Groep B.V. Hil­dag­ar­de Mc­Ca­r­vil­le volgt Vic­tor Van der Chijs op.

Hildagarde McCarville heeft als leidinggevende gewerkt bij verschillende internationale organisaties in de zakelijke dienstverlening. Tot voor kort was zij CEO van Veolia in Nederland en bestuurder van Veolia Ireland plc. Voordat zij bij Veolia in dienst trad, was zij CEO van Dalkia B.V., nadat zij vanuit het Ierse kantoor naar Nederland was overgeplaatst. Ook was zij bestuurslid van Ennatuurlijk B.V.

Hildagarde McCarville werkte tien jaar in de ICT-dienstverlening. Ze heeft een graad in Accounting & Finance van Dublin City University en een IEMBA van University College Dublin. Zij is de huidige vice-voorzitter van het bestuur van de Ireland Netherlands Business Association.

Zij heeft grote betrokkenheid bij de circulaire economie en het versnellen van de energietransitie. Zij heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde milieuvraagstukken en het creëren van een duurzamere toekomst door inspanningen en technische competenties te bundelen.

De Raad van Commissarissen en de Groepsdirectie zijn Victor Van der Chijs zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen en inzet voor het bedrijf tijdens zijn ambtstermijn. Hildagarde McCarville is benoemd voor periode van 8 jaar en vormt samen met Peter de Neef (voorzitter sinds 2015) en Theo de Vries (lid sinds 2017) de Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.