Terug naar insights

Gezonde gebouwen zijn slim

'Gezonde gebouwen', er kan geen vastgoedtijdschrift worden opengeslagen of het belang van een gezonde werkomgeving wordt benadrukt. Nu het ontwikkelen van duurzame gebouwen gemeengoed is geworden is dit het volgende onderwerp dat massaal wordt omarmd. En terecht, van de operationele kosten die een bedrijf in een kantoorgebouw heeft, gaat volgens onderzoek 1% op aan energie, 9% aan huur en maar liefst 90% aan medewerkers. Door een gebouw te realiseren dat beter aansluit bij de behoeften van de medewerkers heeft zelfs een kleine verbetering van deze 90% al een groot effect.

Waar praten we in financiële termen dan over? Stel een gemiddelde medewerker zet € 120.000,= per jaar om, en zijn productiviteit neemt door een betere werkomgeving met 1% toe dan levert dit € 1200,= per jaar op. Bij 15m2 per persoon is dit € 80,=/m2, al gauw een kwart van de jaarlijkse huurlasten per m2. Wordt deze besparing ook gehaald? Op dit gebied waarschijnlijk wel. Echter bij de recente ‘gezonde’ gebouwen speelt op een ander vlak wel een ander fenomeen dat de besparing deels teniet lijkt te doen: verlies door flexibilisering van de werkomgeving. Maar al te vaak wordt bij in de basis duurzame en gezonde gebouwen geklaagd over het niet kunnen vinden van een geschikte werkplek, concentratieplek of vergaderplek. Juist deze gebouwen kennen immers een lage ‘flex-factor’. En hoewel de onderwerpen in principe los van elkaar staan gaat hierdoor een deel van de potentieel aanwezige medewerkersmotivatie en produktiviteitswinst verloren. Immers, 1% meer productiviteitsverlies door het zoeken naar een dergelijke plek (5 minuten per dag!) en de besparing is weg.

Moeten we daardoor terug? Nee, uiteraard niet. De trend van het ontwikkelen van duurzame en gezonde gebouwen zetten we door. Tegelijkertijd moeten we echter ook werken aan het slimmer maken van onze gebouwen. De medewerker ondersteunen in het vinden van zijn collega, het vinden van een werkplek bij collega’s met wie hij of zij moet werken, en het vinden van een lege concentratiecel. Maar daarnaast ook het optimaliseren van de schoonmaak, zodat intensiever gebruikte gebieden vaker worden schoongemaakt, en minder intensief gebruikte gebieden minder vaak. Ook dat heeft een directe invloed op de gezondheid. Als we dit doen vallen de percentages niet tegen elkaar weg, maar kunnen we ze bij elkaar optellen. Sterker, werken ze versterkend! 1% + 1% wordt dan opeens 3%. Door duurzaam, gezond en smart aan elkaar te koppelen wordt de medewerker optimaal gemotiveerd, en daarmee het rendement geoptimaliseerd. Eens of oneens? Laat het mij weten!

Xavier Crolla