Terug naar insights

Gezonde gebouwen: meten is weten

Hoe een gebruiker een gebouw ervaart, is vaak heel persoonlijk. De een vindt het te warm, de ander heeft droge ogen en weer iemand anders kan zich niet concentreren, omdat hij te veel geluid om zich heen hoort. Zo maar een aantal klachten waar je als gebouweigenaar of huurder van een gebouw mee te maken kunt krijgen.

De vraag is wat doe je met deze klachten en hoe los je ze op. De eerste stap is dan meten. Want meten is immers weten. Om te bepalen of aan een bepaalde normen wordt voldaan of niet, kun je als gebouweigenaar metingen laten doen. Deze metingen geven inzicht in de feitelijke situatie van een ruimte of een kantoorgebouw, zoals bijvoorbeeld temperatuur, luchtsnelheid, licht, en CO2-gehalte. Deerns heeft apparatuur en de mensen in huis om deze metingen te kunnen verrichten en zo een objectief beeld te geven van een bepaalde situatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om de ervaringen van gebouwgebruikers te meten met behulp van enquêtes en deze te analyseren. Afhankelijk van de resultaten kunnen wij u adviseren over mogelijkheden om het binnenmilieu te verbeteren.

Wat kunnen we objectief meten?
Deerns heeft een breed scala aan meetapparatuur om de verschillende aspecten van het binnenmilieu objectief te meten. Hieronder een overzicht van de meet mogelijkheden:
• CO2 (koolstofdioxide, ook duurmetingen)
• Geluidsniveau
• Lokaal thermisch comfort (o.a. PMV en PPD)
• Luchtkwaliteit (fijnstof, organische stoffen)
• Luchtsnelheid en tocht
• Luchtvochtigheid (ook duurmetingen)
• Materiaalemissie
• Mechanische luchttoevoer en luchtafvoer
• Meting natuurlijke ventilatie
• Metingen in luchtkanalen
• Luminantie en verlichtingssterkte
• Oppervlaktetemperatuur en stralingstemperatuur
• Micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten)

WELL-certificaat
Binnenkort worden in Nederland de eerste WELL-gecertificeerde gebouwen opgeleverd. WELL is de internationale gezondheidsstandaard voor gebouwen en richt zich specifiek op gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers. Als een gebouw het WELL-certificaat eenmaal heeft, dan blijft het daar niet bij. Iedere drie jaar moet een hercertificering worden gedaan, op basis van nieuwe metingen, zowel objectieve metingen als de ervaringen van de gebruikers. Bedrijven moeten hun panden en de apparatuur dus goed onderhouden om de gezondheid in een pand op peil te houden. Wilt u meer weten over gezonde gebouwen? Onze WELL-experts vertellen u er graag meer over .