Terug naar insights

Bouw Kunstwerf Groningen gestart

Op donderdag 10 oktober is gestart met de bouw van de Kunstwerf in Groningen. Het complex is ontworpen door architecten Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke. Het installatieontwerp is van de hand van Deerns. In het complex komen oefenruimtes en werkplaatsen voor vijf podiuminstellingen. Het hart van de Kunstwerf wordt een omsloten binnentuin, die wordt ingericht door tuinarchitect Piet Oudolf.

Flexibele opzet

In de Kunstwerf kunnen de verschillende gebruikers oefenen en try-outs verzorgen voor het publiek. Daarvoor worden in totaal zes ruimtes gerealiseerd. Het gebouw moet flexibel van opzet zijn in het gebruik van het gebouw in de tijd. Er wordt rekening gehouden met het feit dat organisaties in de loop van de tijd kunnen wisselen. Ook mogen instellingen die gelijktijdig gebruikmaken van de oefenruimtes geen hinder van elkaar hebben. Naast een flexibele indeling van de ruimte is het ook gewenst dat ruimtes kunnen worden gedeeld. Er moet een goede balans komen tussen individueel en samen; tussen het scheiden en clusteren van voorzieningen, functies en ontsluiting.

Energieneutraal gebouw

De Kunstwerf wordt energieneutraal en er komen geen gasaansluitingen. Er kan gebruikgemaakt worden van een al aanwezig WKO punt (warmte-koude-opslag). Ook is rekening gehouden met krachtstroom, (hogere) ventilatie-eisen, hogere verlichtingseisen, ICT infrastructuur en infrastructuur theatertechniek.

De bouw duurt naar verwachting een jaar. De opening van de Kunstwerf staat gepland voor begin 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mark Visser.