Terug naar insights

-
Nanotechnologie faciliteiten toekomstbestendig maken

Tijdens ICNRD-2023 deelt Deerns zijn expertise en ervaring over hoe nanoelektronica-faciliteiten zich kunnen voorbereiden op de integratie van nano-elektronische miniaturisatie en biomoleculaire assemblage.

Snelle ontwikkelingen in de wetenschap en technologie heeft geleid tot miniaturisatie, resulterend in micro-, nano- en quantumapparaten. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden ontstaan om de assemblage van toepassingsspecifieke biomoleculen te sturen en reguleren.

Onderzoek richt zich steeds meer op het samenbrengen van deze twee trends, wat nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van bionanomotoren, sensoren en gepersonaliseerde medicijnen. Maar deze ontwikkelingen leiden ook tot nieuwe, strengere eisen voor nanotechnologische onderzoekslaboratoria en cleanrooms.

Vier belangrijke uitdagingen zijn:

  • Vibraties
  • Elektromagnetische interferentie
  • Chemische luchtvervuiling
  • Temperatuurbeheersing

 

De planning en het ontwerp om aan deze uiterst strenge voorwaarden te voldoen, worden steeds complexer en kostbaarder.

Deerns ontwerpt voor de toekomst

Kom tijdens de International Conference on Nano Research and Development (ICNRD-2023) op 7 december in Singapore langs bij de presentatie van Eric Stuiver over “De essentiële elementen voor toekomstbestendige Nanotechnologiefaciliteiten”.

Eric zal zowel de technische als de financiële impact van de integratie van nano-elektronische miniaturisatie en biomoleculaire assemblage op laboratorium- en cleanroomfaciliteiten bespreken. Hij zal oplossingen introduceren om aan te tonen hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt, geïllustreerd met verschillende casestudies die al gerealiseerd of nog in ontwikkeling zijn. Ten slotte deelt hij zijn visie over hoe de wetenschap en nieuwe technologieën ons dichter bij toekomstbestendige nanotechnologiefaciliteiten kunnen brengen.

Let’s Talk

Eric Stuiver

Sector Director Electronics

Array