Terug naar insights

Hier blijven halfgeleiders onaangetast

Op het VCCN Product Cleanliness Congres deelt Deerns inzichten over de technische en financiële impact van continue miniaturisatie op het terugdringen van contaminatie in een steeds veranderende halfgeleidersector.   

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn de aanjager voor de continue miniaturisering, die leidt tot nieuwe, extreem strenge cleanroom-eisen. Eric Stuiver, Sector Director Electronics bij Deerns, presenteert: “Cleanroom als voorwaarde voor realisatie product cleanliness“.   

Eric bespreekt hierin de technische en financiële impact van continue miniaturisatie op het terugdringen van contaminatie door onder andere deeltjes, chemische verontreiniging, trillingen en elektromagnetische interferentie. Ook introduceert hij case studies om te laten zien hoe de technische complexiteit in balans kan worden gebracht met de financiële uitdagingen. 

Eric: “Bij Deerns zijn we voorstander van een allesomvattende en samenhangende methodologie die zich uitstrekt van het begin tot aan de uitvoering. Deze aanpak stelt belanghebbenden in staat om vanaf het begin van een project weloverwogen beslissingen te nemen.”  

VCCN Product Cleanliness Congres: Je bent uitgenodigd!   

 Eric deelt de ervaringen en inzichten van Deerns op 7 maart in Eindhoven! Kom ook en ontdek het belang van een holistische en geïntegreerde benadering van cleanroomontwikkeling voor het faciliteren van weloverwogen beslissingen en investeringen die tegemoetkomen aan de strengste cleanliness eisen.  

Let’s talk

Eric Stuiver

Sector Director Electronics

nl