Terug naar insights

Schiphol

Grotere opstelplaatsen voor grotere vliegtuigen 

De druk op Schiphol om het aantal vluchten terug te dringen neemt toe. De luchthaven ging daarom op zoek naar nieuwe manieren om de capaciteit uit te breiden. Met opstelplaatsen voor grotere vliegtuigen kan Schiphol het aantal vluchten verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de passagiersaantallen. De bestaande opstelplaatsen geschikt maken voor gebruik door grotere vliegtuigen vereist creativiteit en een grondige kennis van vliegtuigafhandeling.  

Internationale luchthaven
Schiphol verwerkt per jaar meer dan 70 miljoen passagiers en is hiermee een van de grootste luchthavens van Europa. Om deze positie als een van de toonaangevende luchthavens in de wereld te behouden, zijn efficiënte afhandelingsprocessen en een prettige passagierservaring van essentieel belang. 
Schiphol is een van de grootste luchthavens van Europa

Grotere vliegtuigen: kortere rijen   

Grotere vliegtuigen zouden een oplossing kunnen zijn om het aantal vluchten te verminderen. Maar grotere vliegtuigen vereisen wel grotere opstelplaatsen. Bij de herinrichting van de bestaande opstelplaatsen bij de D-pier werd bovendien duidelijk dat de gates aan de zuidzijde van de pier moesten worden aangepast om lange wachtrijen te voorkomen. Deerns heeft hierbij geholpen door simulaties uit te voeren waarbij de rijvorming in kaart kon worden gebracht en geanalyseerd.  

Variantenonderzoek 

Deerns ontwierp eerst een tijdelijke oplossing waarmee de bestaande voorzieningen op de opstelplaatsen in gebruik konden blijven zonder dat hiervoor grote investeringen hoefden te worden gedaan. Vervolgens werd de kop van pier D4 aangepast voor het docken van vliegtuigen van categorie 7. Enkele simpele aanpassingen aan de taxibanen zorgden ervoor dat er geen ingrijpende veranderingen in het terrein nodig waren. Terwijl pier D4 werd aangepast, werden tegelijkertijd de gates voor de nieuwe opstelplaatsen uitgebreid. Uiteindelijk werd het hele project binnen 18 maanden opgeleverd. 

Het definitieve ontwerp maakte een snellere aansluiting van de passagiersbruggen mogelijk

Definitief ontwerp 

Het definitieve ontwerp maakte een snellere aansluiting van de passagiersbruggen mogelijk, waardoor er per jaar 1.800 vluchten extra kunnen worden afgehandeld. Dit is natuurlijk van grote waarde voor Schiphol, waar circa 2.800 medewerkers verantwoordelijk zijn voor een soepele vliegtuigafhandeling. De nieuwe passagiersbruggen hebben een vast gedeelte, een voorportaal en rotondes. Daarnaast kunnen bij dubbeldeksvliegtuigen eenvoudig twee passagiersbruggen worden aangesloten. Deerns vervulde een coördinerende rol tijdens het project en zorgde voor de benodigde afstemming tussen KLM (de belangrijkste gebruiker) en andere luchthavenorganisaties, de architect, de bouwkundig adviseur en de aannemer.  

Simulaties 

Op basis van simulaties van het docken en het afduwen van het vliegtuig werd de ideale positie voor de passagiersbruggen en voorzieningen bepaald. Bij de simulaties werd ook rekening gehouden met de bewegingen van de servicevoertuigen op en rond de opstelplaats. Deerns heeft het nieuwe ontwerp van de opstelplaatsen voor dertig verschillende vliegtuigtypen getest. Daarbij is gekeken naar de veiligheid, de efficiëntie en de aansluiting op hydrantdispensers en andere platformsystemen. De opstelplaats aan de zuidzijde van pier D is nu voorzien van de benodigde systemen en voorzieningen voor alle mogelijke afhandelingsprocessen, zoals bagageafhandeling, catering en tanken. Met de nieuwe D-pier speelt Schiphol nog beter in op de behoeften en verwachtingen van haar passagiers.  

Deerns biedt oplossingen voor geïntegreerde luchthavensystemen die niet alleen bijdragen aan de operationele efficiëntie, maar ook aan een positieve ervaring voor passagiers en medewerkers. Het ontwerp van Deerns maakt optimaal gebruik van de beperkte ruimte zodat grotere vliegtuigen kunnen worden aangemeerd en een snelle afhandeling is gegarandeerd. 

Let’s talk

Anke Matijssen

Division Director Airports

nl