Terug naar Expertises

Systems engineering

Elk project start met een droom die gerealiseerd moet worden. Die droom wordt vertaald in ambities en eisen.

Wat we doen

Door systems engineering kan op elk moment in het ontwerp- en realisatieproces aantoonbaar worden gemaakt dat de realisatie van de ambities en eisen op de goede weg zit. Wij doen dit door bij de start van het project een verificatie- en validatieplan te maken, waarin we vastleggen welke eis op welk moment met welk middel wordt geverifieerd en hoe en wanneer het totaal van een set eisen wordt gevalideerd. We doen dit in speciale IT infrastructuren (zoals Relatics of Briefbuilder) of pragmatisch, bijvoorbeeld in Excel.

We doen dit voor uiteenlopende opdrachtgevers in zowel de publieke als de commerciële sector. En we voeren het uit voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Tijdens de uitvoeringsfase verschuift onze rol wel en verifiëren we niet ons eigen werk, maar commissionen we het uitgevoerde werk van de aannemer. Aan de basis staat hetzelfde principe: zorgen dat de eisen worden gehaald, zorgen dat de ambities worden bereikt, zorgen dat de droom wordt gerealiseerd.