Terug naar Expertises

Systeemgerichte contractbeheersing

Directievoering en toezicht op de uitvoering kan op veel verschillende manieren. Steeds vaker verzorgt Deerns dit via systeemgerichte contractbeheersing. Het voordeel van deze aanpak is dat tegen relatief beperkte kosten optimale garantie wordt gegeven dat wat ontworpen is ook wordt gebouwd.

Wat we doen

De basis hiervan zijn risico gestuurde audits die wij uitvoeren op werktekeningen en berekeningen én op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. We doen dit door vooraf overeenstemming te hebben wat wordt gecontroleerd en tot welke diepgang. Constateren we bij de uitvoering van de audits afwijkingen ten opzichte van het ontwerp, dan moet niet alleen de afwijking worden opgelost, maar ook de oorzaak van de afwijking.

Zo worden de inhoud en het proces van de realisatie van het ontwerp verbeterd. Inmiddels hebben op deze manier al voor vele soorten opdrachtgevers de uitvoering begeleid, variërend van de Rijksoverheid (het Rijksvastgoedbedrijf) tot aan de zorg. Doelmatig en efficiënt, met een optimale kosten/baten verhouding.

Rik Maaijen

Unit Director Real Estate

nl