Terug naar Expertises

Simulatie

Bij het realiseren van gebouwen moeten beslissingen worden genomen waar vaak forse investeringen mee gemoeid zijn. Bovendien zijn eenmaal gemaakte keuzes niet makkelijk terug te draaien of aan te passen. Dan zijn simulaties een oplossing.

Wat we doen

Met simulaties kunnen op een veilige en kosten efficiënte manier verschillende scenario’s worden getest zonder de omgeving aan te tasten. Met behulp van simulaties kunnen consequenties van keuzes in kaart worden gebracht en gekwantificeerd. Experts van Deerns kunnen u helpen bij uiteenlopende simulaties: van verlichting tot logistiek en van energiestudies tot comfort. Wij maken gebruik van commerciële en in eigen beheer gemaakte simulatieprogramma’s.

Simulaties waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • CFD simulaties
  • Lichtsimulatie
  • Geluidssimulatie/auralisatie
  • Liftsimulatie
  • Loopstroomsimulatie
  • Agv-simulatie
  • Buizenpostsimulatie
  • Gebouwsimulatie klimaat en energie
  • Bezonningssimulatie
  • Digital twinnings.

Let’s talk simulatie

Wouter Notenbomer

Projectmanager Building Physics and Energy

nl