Terug naar Expertises

Laboratoriuminrichtingen

Geen twee laboratoriumruimten zijn hetzelfde; de inrichting ervan is altijd specifiek. Per specialisme wisselt de onderzoeksomgeving van opzet en apparatuursamenstelling. Wij adviseren over de juiste inrichting conform alle eisen, inclusief veiligheid. Om het (her)inrichten van uw laboratorium goed en efficiënt te laten verlopen, vindt dit plaats in een interactief proces met gebruikers en eindbeslissers.

Naast de kennis over de juiste inrichting, logistiek, regelgeving, inperkingsniveau’s, biosafety levels, veiligheidseisen, apparatuur en gassendistributiesystemen beschikken wij ook over know-how voor de aansluiting van de apparatuur op de technische infrastructuur, de hook-up. In de afgelopen decennia hebben wij uitgebreide ervaring opgebouwd bij het ontwerpen en realiseren van vele soorten laboratoria. Wij begeleiden u dan ook graag bij:

  • Aanvraag van vergunningen
  • Opstellen van het programma van eisen
  • Het ontwerp
  • Vervaardigen van afsprakentekeningen
  • Vertalen van gebruikerswensen naar aanbestedingsdocumenten
  • Selecteren van leveranciers
  • (Europees) aanbesteden
  • De uitvoering, validatie- en kwalificatieprocessen
  • De uitvoering van technisch hoogwaardige omgevingen
  • De hook-up van de apparatuur.

Eric Stuiver

Sector Director Electronics

nl