Terug naar Expertises

Gebouwontwerp

Een belangrijke pijler van wat wij doen is ontwerpen. Van begin tot eind, van conceptueel niveau tot in hoog detail. Ook een 'echt' bestek maken wij nog steeds.

Wat we doen

Onze concepten zijn innovatief én werkend. Vaak integraal: een combinatie van techniek en bouwfysica. En in allerlei soorten samenwerkingen, van zelfstandige opdrachten, tot ontwerpteam, tot bouwteamverband. Met een scherp oog voor kosten.  

Daarbij maken we gebruik van calculatiesoftware waarmee begroot en geraamd kan worden, zodat het ontwerp daadwerkelijk kostengestuurd wordt. Deerns ontwerpt nagenoeg elk gebouw met BIM. We koppelen daaraan steeds meer software voor bijvoorbeeld berekeningen. Dit maakt een hoge kwaliteit eenvoudiger bereikbaar. En steeds vaker ontwerpen we risicogestuurd: niet hetzelfde uitwerkingsniveau voor elk onderdeel, maar daar waar de risico’s zitten gaan we een stap verder; daar waar deze afwezig zijn een stap minder gedetailleerd. Een relatief nieuwe vorm, met een zeer goede kosten/baten ratio.

Raul Ruiz

Engineer BIM, Real estate and Data Centre

es