Terug naar Expertises

Energietransitie

Om de CO2-uitstoot drastisch te beperken en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen is het noodzakelijk om in de toekomst uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare energie. Deze overgang leidt tot nieuwe vormen van energieopwekking en -opslag en tot nieuwe energie-infrastructuren.

Wat we doen

Er is geen blauwdruk hoe de energievoorziening van 2040 vorm krijgt. Het zal een mix zijn van verschillende vormen. Wind, zon, water en bodem leveren in deze mix energie, in verschillende samenstellingen, afhankelijk van de vraag en de locatie. Opslag van energie wordt net zo belangrijk als de productie om pieken en dalen op te vangen. Mobiliteit, bijvoorbeeld door elektrificatie van het wagenpark, wordt hierin belangrijk.

Op gebiedsniveau adviseert Deerns lokale en regionale (semi-)overheden hoe de energietransitie vorm te geven. Onze focus ligt op verduurzaming van warmte- en koudeleverende energieopwekkings- en opslagsystemen. (Diepe) geothermie, warmtekracht, energieopslag, benutting van restwarmte, gebruik biomassa, dit type van systemen wordt onderzocht op organisatorische, technische, financiële, juridische en beheersmatige aspecten, om zo een gedegen en afgewogen besluit te kunnen nemen hoe (op grote schaal) de transitie vorm te geven. We zetten simulaties in om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen, ook als de introductie van systemen gefaseerd is. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden als extra impuls voor de haalbaarheid.

Let’s talk energie
transitie

Rogier Crooijmans

Senior Technician Building Physics & Energy

nl