Terug naar Expertises

Digital Twin

Digital Twinning is het representeren van een fysieke omgeving op een virtueel platform.

Wat we doen

Specifiek voor operatiekamers heeft Deerns de OK Digital Twin ontwikkeld. In deze Digital Twin is de operatiekamer als BIM gemodelleerd en daaraan is specifieke programmatuur gekoppeld die luchtbewegingen in kaart brengt (Computational Fluid Dynamics). Door softwarematige analyse van deze luchtbewegingen en vervolgens in de werkelijke omgeving te anticiperen op ongewenste invloedsfactoren kan het aantal postoperatieve wondinfecties  (POWI’s) worden verminderd.  

Hoe werkt de OK Digital Twin 

Gemeten data in de operatiekamer, zoals bewegingen van personen, invloeden van apparatuur (bijvoorbeeld warmteontwikkeling) en vervuiling wordt real time in het virtuele model geladen. Door de CFD software wordt de invloed van deze data op de luchtstromingen gesimuleerd, en wordt bepaald of grenswaarden bij de wond worden overschreden. Als dit het geval is wordt dit kenbaar gemaakt op een scherm in de OK, en kan de medische staf haar handelen hierop aanpassen.  

Voordelen van een Digital Twin 

Digital Twinning van een OK heeft een aantal voordelen: 

  • Beperking van het risico op een POWI direct tijdens een operatie; 
  • Optimalisatie van het proces door achteraf data-analyse en simulaties te doen op basis van verschillende invoervariabelen (en zo bijvoorbeeld  de consequenties van werkwijze A te vergelijken met die van werkwijze B) 
  • Optimalisatie van ontwerp en inrichting van OK’s  
  • Optimalisatie van de postoperatieve score van het ziekenhuis en daarmee de branding​.  

Momenteel vinden in samenwerking met een Nederlands ziekenhuis de voorbereidingen plaats om de eerste Digital Twin van een operatiekamer te testen. Wij verwachten eerste kwartaal 2021 het model gereed te hebben voor introductie.  

Let’s talk
digital twin

Eduard Boonstra

Sector Director Health Care

nl