Terug naar Expertises

Certificering

Certificering is interessant wanneer u aantoonbaar wilt maken dat uw gebouw duurzaam en/of gezond is. Als gebouweigenaar of een potentiele huurder, omdat een duurzaam gebouw lagere energielasten heeft of omdat een duurzaam en gezond gebouw beter aansluit bij het imago van een bedrijf. Deerns heeft experts in huis die adviseren bij het bepalen en behalen van uw ambities op het gebied van o.a. LEED, BREEAM of WELL. Of dit nu voor een bestaand of een nieuw te realiseren gebouw is. Of voor een kantoorgebouw of een productielocatie.

Wat we doen

Onze dienstverlening op het gebied van certificering loopt uiteen van het in kaart brengen van uw huidige situatie aan de hand van een quick scan tot en met het certificeren. Aan de hand van de resultaten van een quick scan en uw ambities voor certificering doen we voorstellen om uw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Heeft u eenmaal een keuze gemaakt dan kunnen wij u begeleiden. We adviseren over het ontwerp en de exploitatie van het gebouw en we ondersteunen onze opdrachtgevers in de voorbereiding van een assessment.

Onze dienstverlening

  • Quick scan om situatie in kaart te brengen
  • (Inhouse) workshops
  • Begeleiden bij de implementatie maatregelen
  • Begeleiden certificering
  • Begeleiden hercertificering (WELL)
  • Performance assessment

Let’s talk

Peter Buurman

Senior Advisor Building Physics & Energy

nl