Terug naar Expertises

BIM

Building Information Modelling (BIM) is inmiddels een volledig ingeburgerd begrip en sinds 2013 de ontwerpwijze bij Deerns.

Wat we doen

BIM zorgt voor een hogere geïntegreerde kwaliteit en reduceert faalkosten. BIM ontwikkelt snel naar een steeds sterker gedigitaliseerd ontwerpproces. Deze ontwikkeling gaat gefaseerd, waarbij wij als onderscheidende stappen aanhouden: 

  1. Het gebruik van BIM als 3D ontwerptool
  2. Als stap 1 met als toevoeging dat het BIM gekoppeld is aan (reken)programmatuur en er daardoor een directe informatieflow is van het BIM naar deze programmatuur
  3. Als stap 2 met als toevoeging dat er ook een directe informatieflow van de programmatuur terug naar het BIM is
  4. Als stap 3 met als toevoeging parametrisch design: het genereren van BIM-varianten op basis van ontwerpregels
  5. Als stap 4 met als toevoeging generative design, ofwel het genereren van geoptimaliseerde BIM varianten op basis van vooraf gedefinieerde parameters.

Afhankelijk van de projectambities bevindt ons ontwerpproces zich in een van bovenstaande fases, waarbij we zien dat het gebruik als een zelfstandig 3D ontwerptool (stap 1) inmiddels steeds vaker een gepasseerd station is en vaak wordt gekozen voor stap 2, 3 en 4. Stap 5 staat nog in de kinderschoenen, zeker voor wat betreft installatietechniek en bouwfysica, maar ook daar worden de eerste stappen gezet.

Let’s talk BIM

Rosanne van der Beek

BIM Manager

nl