Terug naar Expertises

Akoestiek

Geluid is één van de belangrijkste aspecten die de beleving en het comfort van een ruimte bepalen. Een lawaaierige omgeving en een slechte akoestiek kunnen leiden tot stress, hoofdpijn, concentratieverlies en verminderde productiviteit.

Ook moet de akoestische beleving van een ruimte overeenkomen met de functie, zodat de ruimte een optimale ondersteuning biedt voor de gebruikers. Het moet een comfortabele plek zijn om te werken, leren en verblijven.

Wat we doen

Dit vraagt om advies van A tot Z: van het verwoorden van de juiste eisen, het integraal vorm kunnen geven hoe in het ontwerp de eisen te realiseren, het kunnen simuleren dat de eisen gehaald worden en het kunnen meten dat de werkelijkheid dit ook laat zien. We doen dit innovatief maar pragmatisch: we koppelen grondige theoretische kennis aan praktische ervaring, zodat oplossingen maakbaar en betaalbaar zijn. En we doen dit grootschalig of juist fijnmazig: van volledige nieuwbouw of renovatie tot aan het oplossen van een specifiek probleem.

Wij adviseren u over het beheersen alle akoestische aspecten zoals nagalmtijd en spraakverstaanbaarheid, geluidsisolatie van gevels, het voorkomen van geluidhinder tussen ruimtes en het tegengaan van hoge geluidniveaus door bijvoorbeeld installaties. We doen dit integraal, in nauwe samenspraak met de (interieur)architect en installatieadviseur. Een ding staat daarbij altijd centraal: de adviezen zijn afgestemd op uw specifieke situatie en de wensen van uw gebruikers.

Let’s talk

Linda van Helvoort-Mascini

Specialist Building Physics and Energy

nl