Terug naar insights

B30 Den Haag

Gebouw B30 is het voormalig ministerie van Economische Zaken, dat getransformeerd is tot een multifunctioneel kenniscentrum en denktank van de Rijksoverheid. Van een gesloten bastion naar een open kennislocatie. Van een energieverslinder naar het eerste BREEAM-NL Excellent Rijksmonument van Nederland. Van een organisch gegroeid geheel naar een logisch geordend gebouw. En van een gebouw met veel (dis)comfort naar een behaaglijke omgeving. En dat alles binnen een integrale PPS constructie, met Facilicom als hoofd van het consortium en KAAN Architecten als architect. Die integraliteit was nodig voor een van de belangrijkste doelstellingen: hoe van een slecht functionerend gebouw een Gesamtkunstwerk te maken.

Ondanks alle bereikte ‘harde’ resultaten zijn we misschien wel het meest trots op de manier waarop de delen waarvoor Deerns verantwoordelijk was, techniek en bouwfysica, zijn geïntegreerd in het gebouw. Zonder verlaagde plafonds (die zijn verwijderd) is er een klimaatinstallatie ontworpen die optimaal aan de eisen van vandaag voldoet en volledig is geïntegreerd in de architectuur. Hoe? Door het benutten van aanwezige ruimte in constructies, door opgedikte wanden, door bijvoorbeeld vergadercubicals te maken waarin alle techniek is geïntegreerd en door houten constructies ‘onzichtbaar’ techniek mee te geven. Maar ook door flexibele stoffen kanalen in de gewelven van het gebouw op te nemen, die door hun materialisering niet opvallen tegen de achterliggende gewelven. En door historische elementen zoveel mogelijk te herhalen. Zo zijn in een aantal ruimten roosters vervaardigd door sparingen te frezen in aanwezig bouwkundige wandafwerkingen.

Bouwfysisch is de prestatie van de gevel aanmerkelijk verbeterd door een hogere isolatiegraad. Hierdoor werd ook een laag temperatuursysteem met energieopslag mogelijk. Brandveiligheid heeft veel aandacht gekregen: onder andere door met alle partijen in de eerste fase een effectief efficiënt brandveiligheidsplan te maken. Dit vereiste een nauwe interactie met alle partijen; van aannemer tot architect en van constructeur tot bouwfysisch en installatieadviseur. Mede doordat we een deel van de tijd op locatie bij KAAN Architecten hebben ontworpen, is dit gelukt.

Het resultaat is een gebouw dat de verwachtingen van de gebruiker heeft waargemaakt en zelfs overtroffen. Er was bijvoorbeeld een label C vereist,  maar er is label A geleverd. B30, van lelijk eendje getransformeerd in een mooie zwaan.

Let’s talk B30 Den Haag

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

Array