Terug naar insights

Viriskfree@work: web app voor risico-inschatting coronabesmetting

Ingenieursbureau Deerns lanceert een web app waarmee gebouweigenaren en -gebruikers de risico's kunnen inschatten van een coronabesmetting in een ruimte. Ondanks dat veel mensen precies vandaag al een jaar lang zoveel mogelijk thuiswerken en dit nog steeds de norm is, zijn fysieke overlegmomenten soms toch noodzakelijk. Met Viriskfree@work kan eenvoudig worden bepaald hoe veilig een ruimte is voor een activiteit, zoals een vergadering, presentatie of teambijeenkomst op basis van de aanwezige personen.

De web app is direct online (viriskfreeatwork.nl) gratis te gebruiken zonder achterlaten van persoonlijke gegevens of een download uit de appstore. Voor gebouweigenaren, facilitair managers en gebouwgebruikers is hiermee een tool beschikbaar die hen in staat stelt medewerkers of huurders veilig gebruik te laten maken van ruimtes om te vergaderen of samen te komen.

Risico’s bepalen in kritische ruimtes

Op kantoor zijn de ruimtes waarin mensen praten, presenteren of bewegen risicovoller dan bijvoorbeeld een bureau in een kantoortuin waar in stilte wordt gewerkt. Het veilig gebruik van een ruimte is afhankelijk van het soort activiteit: het maakt een verschil als zes personen in een ruimte een presentatie van een iemand bijwonen of dat in diezelfde ruimte drie personen een actieve discussie voeren.

De web app van Deerns gaat ervan uit dat de anderhalve meter afstand standaard wordt gerespecteerd door alle aanwezigen en richt zich op het risico van aerogene verspreiding van het virus in binnenruimtes. Hoewel over aerogene transmissie nog geen wetenschappelijke consensus bestaat, zijn er wel aanwijzingen in die richting. In de web app zijn diverse parameters in te vullen, zoals de afmetingen van de ruimte, de ventilatievoorzieningen, het aantal personen en het soort activiteit. Wie hierna op ‘bereken risico’ klikt, krijgt te zien in welke risicocategorie de ruimte valt: groen voor een laag risico, oranje voor een beperkt risico of rood voor een hoog risico. Daarnaast wordt ook de CO2-emissie weergegeven met dezelfde kleuren. Op basis van de uitkomsten, zijn er diverse mogelijkheden om de ruimte veiliger te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst inkorten, minder mensen toelaten of het soort activiteit aanpassen.

Parameters bepalen risico op besmetting

Volgens Hugo Jansen, senior consultant bij Deerns, draagt de web app bij aan een veiligere werkomgeving, omdat gebouweigenaren hiermee de kans krijgen om noodzakelijke bijeenkomsten op een zo verantwoord mogelijke manier te organiseren: “Thuiswerken is nog steeds de norm, maar we zien dat organisaties nu al nadenken over hoe zij hun mensen straks geleidelijk aan veilig kunnen laten terugkeren naar kantoor. Onze web app past daar uitstekend bij. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om het risico op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden. Denk aan het soort activiteit, het aantal personen, de duur van een bijeenkomst of de te verwachten intensiteit van gesprekken.”

Jansen benadrukt dat voor een veilige werkomgeving niet altijd ingewikkelde technische oplossingen nodig zijn. “Als er bijvoorbeeld één spreker is die staand een presentatie geeft of er een brainstorm aan een vergadertafel plaatsvindt, betekent dat iets voor het risico op een besmetting. In onze web app brengen we deze parameters bijeen en is heel eenvoudig en snel na te gaan wat het risico op een eventuele besmetting is en vervolgens ook wat er te doen is om dit risico omlaag te brengen door de parameters te veranderen en de bijeenkomst aan te passen. Door het gedrag van mensen aan te passen en goed te kijken naar de aard van de activiteit qua ruimte, tijdsduur en bezetting valt veel winst te behalen.”

De uitkomsten van de web app bieden geen garantie dat een coronabesmetting ook daadwerkelijk uitblijft. Jansen: “Een besmetting kan nog steeds plaatsvinden, een waterdichte garantie is door niemand te bieden zolang niet iedereen gevaccineerd is. Met onze kennis van gebouwen en ventilatie kunnen we echter een betrouwbare inschatting maken van het risico op een besmetting. Wij geloven dat gebouweigenaren met het gebruik van deze web app een veilige werkomgeving kunnen bieden.”

Achtergrondinformatie vindt u hier in onze whitepaper Aerogene verspreiding van SARS-CoV-2.