Terug naar insights

RUG neemt eerste zonnepanelenveld in gebruik

Eind december heeft de RUG haar eerste zonnepanelenveld in gebruik genomen. Op het veld van 6.500m2, dat de naam Sungrazer heeft gekregen, staan 1.700 zonnepanelen die zo'n 5.400MWh aan energie gaan leveren. Een zichtbaar en tastbaar bewijs van de duurzame ambities van de RUG.

Nuttig gebruik van grond door toepassing zonnepanelen

De grond waarop dit park zich uitstrekt, grenst aan het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), internationaal bekend als het Center for Advanced Radiation Technology (CART). Gezien de stralingsrisico’s mogen hier geen andere gebouwen verrijzen. De zonnepanelen geven het terrein nu alsnog een nuttige toepassing. De onderzoeksapparatuur in het instituut heeft een hoog stroomverbruik en de energie van de panelen wordt, onder meer, hiervoor aangewend.

Gegarandeerde energieopbrengst tot 2032

Deerns onderzocht met welke opstelling het zonnepark de maximale opbrengst kan behalen en stelde op grond daarvan het Programma van Eisen op, met als belangrijkste eis een gegarandeerde opbrengst van ruim 5.400 MWh zonne-energie in een periode van 15 jaar. Oftewel: het energieverbruik van 120 huishoudens. De RUG verwacht de investering in een jaar of tien terug te verdienen. Bij de aanbesteding konden de gegadigden zelf aangeven met welke technische oplossing ze aan de kernvraag wilden voldoen. Wel stelde Deerns hoge eisen aan het beheer, het onderhoud, de beveiliging en de instandhouding van de PV-installatie gedurende de gehele leveringsperiode.

Beoordelen gunningscriteria

Bijzonder aan dit project was de betrokkenheid van Deerns bij de weging en waardering van de ingediende Plannen van Aanpak, zowel wat betreft de technische als de niet-technische aspecten. Dat laatste betrof onder meer het beperken van veiligheidsrisico’s, het beperken van schaderisico’s door vandalisme, diefstal en weersomstandigheden en de duurzaamheid van het hele realisatie- en exploitatieproces. Ook droeg Deerns, in samenspraak met de afdeling Inkoop van de RUG, bij aan de formulering van de gunningscriteria.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.