Terug naar insights

Nieuwe wetgeving per 1 september 2021

Sinds het akkoord van Parijs (2015) hebben zowel stimuleringsmaatregelen als vernieuwde wetgeving gericht op energiebesparing en verduurzaming een hoge vlucht genomen. Ondanks deze maatregelen overheerst in de Nederlandse utiliteitsgebouwen conventionele verlichting die grotendeels bestaat uit fluorescentie-armaturen (TL en PL).

Per 1 september 2021 is er een verbod op het in circulatie brengen van een aantal zeer gangbare conventionele lichtbronnen, zoals diverse typen TL-lampen. Dit leidt onherroepelijk tot problemen bij het onderhoud van bestaande verlichtingsinstallaties. Daarnaast moeten veel Nederlandse bedrijven nu al voldoen aan de energiebesparingsplicht en moeten Nederlandse kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal beschikken over een energielabel C. Leg daarnaast de kansen die nieuwe verlichting biedt op het gebied van smart building, visueel comfort en werkplekbeleving en de transitie naar LED-verlichting in gebouwen is de enige logische keuze.

Welke maatregelen zijn urgent, wat zijn de subsidiemogelijkheden en welke kansen biedt een transitie naar LED-verlichting? En hoe maak je uit de talrijke oplossingen die verschillende marktpartijen bieden de juiste keuze. Daarover leest u meer in de notitie ‘Nieuwe wetgeving vraagt om LED-verlichting’ die u hier kunt downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lichtadviseurs van Deerns.