Terug naar insights

Gemeente Den Haag gunt tender ingenieursdiensten aan Deerns

Ingenieursbureau Den Haag heeft Deerns de tender gegund voor het perceel installatietechniek. Ingenieursbureau Den Haag is het ontwerp- en ingenieursbureau van de gemeente Den Haag. Voor het leveren van ingenieursdiensten sluit het bureau raamovereenkomsten met verschillende partijen. De aanbesteding was onderverdeeld in zeven percelen: integrale producten grond-, weg- en waterbouw (GWW), deelproducten GWW, advies kunstwerken, geotechniek, flora & faunaonderzoek, bomenonderzoek en installatietechniek. Binnen de raamovereenkomst wordt Deerns verantwoordelijk voor werkzaamheden die te maken hebben met het ontwerp, het bestek en de vraagspecificatie van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de openbare ruimte of in kleinschalige utiliteitsgebouwen.

Looptijd contract

Begin januari 2017 wordt het raamcontract getekend. Het contract heeft een initiële duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging van drie keer een jaar. De verwachte omvang van dit perceel is € 75.000 per jaar.