Terug naar insights

Deerns ontwerpt nieuw onderkomen Logistiek en Milieu TU Delft

Op het campusterrein van de TU Delft moet een nieuw onderkomen worden gerealiseerd voor de dienst Logistiek en Milieu (L&M). Na een aanbestedingsprocedure is Deerns als beste partij uit de bus gekomen voor adviesdiensten op het gebied van installatietechniek en bouwfysica voor het nieuwe pand. Het streven van de TU Delft is het nieuwe onderkomen, dat wordt ontworpen door cepezed, in eind 2023 in gebruik te nemen.

Ambities TU Delft

De TU Delft heeft de ambitie om het zuidelijke deel van de campus, waar het huidige onderkomen van de dienst L&M is gevestigd, te ontwikkelen met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Onderdeel van deze ontwikkeling is het realiseren van huisvesting voor onderzoeksfaciliteiten op trillingsarme (VC-F) gronden. Om deze gronden vrij te spelen is er een nieuw onderkomen nodig voor de dienst L&M.

Hoge eisen aan nieuwbouw

Voor de dienst L&M moet een nieuwe huisvesting worden gerealiseerd van ca. 2.356 m2. De nieuwbouw dient verschillende activiteiten te faciliteren die moeten voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Daarnaast zijn duurzaamheidsambities opgesteld voor CO2-reductie, energieverbruik en circulariteit. Ook moet het gebouw BREEAM gecertificeerd worden. Deerns heeft alle expertise in huis en ruime ervaring met het ontwerpen van gebouwen die aan hoge technische eisen en duurzaamheidseisen moeten voldoen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Anke Matijssen.