Terug naar insights

Deerns ondertekent Paris Proof Commitment

Op initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een groot aantal partijen, waaronder Deerns, het Paris Proof Commitment ondertekend. Tijdens de Dutch Green Building Council, op 22 september jl., presenteerde DGBC het commitment aan Frans Timmermans. Met de ondertekening van het commitment beloven partijen versneld de eigen gebouwen te verduurzamen en klanten daar actief in mee te nemen. Ook verzoeken de ondertekenaars de overheid om gebouwen op werkelijk energiegebruik te normeren in plaats van energielabels te gebruiken.

Verantwoordelijkheid nemen

De ondertekenaars van het Paris Proof Commitment nemen zelf verantwoordelijkheid en hebben de de eerste stappen richting Paris Proof al gezet. De partijen spannen zich in om hun eigen vastgoed naar het niveau van Paris Proof te brengen, maar ook de partijen om hen heen in beweging te brengen. De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik. In het Commitment vragen DGBC en de ondertekenaars aan de overheid om ‘launching customer’ te worden en Paris Proof te omarmen, ook voor het eigen vastgoed. De overheid zou vanaf nu moeten gaan meten op werkelijk energieverbruik, met als voordeel dat het makkelijker te monitoren en te handhaven is.


Paris Proof

DGBC introduceerde de term Paris Proof als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Om die doelen te halen moeten gebouwen ingrijpend worden gerenoveerd, zodat ze energiezuiniger worden. Gemiddeld moet de energievraag van een gebouw met twee derde omlaag. Dat is nodig, omdat duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen.