Terug naar insights

BREEAM-NL ontwerpcertificaat voor Plus Ultra II Wageningen

Kadans Science Partner realiseert op de Campus van Wageningen University & Research het multifunctionele gebouw Plus Ultra II. De nieuwbouw gaat met circa 10.500 m2 ruimte bieden aan duurzame bedrijvigheid en het gebouw zelf voldoet ook aan zeer hoge duurzaamheidseisen. Deerns kreeg van Kadans de vraag om het ontwerp van het gebouw in te richten op de BREEAM-NL score Excellent en het ontwerpcertificaat is inmiddels behaald.

Om het ontwerpcertificaat van de score Excellent te verkrijgen, ontwierp Deerns verschillende toepassingen. Warmte-/koudeopslag onder Plus Ultra II regelen de verwarming en koeling van het gebouw. Meer dan 500 zonnepanelen en goede isolatie zorgen voor sterke reductie van het energieverbruik. Duurzame LED verlichting gaat uiteraard ook bijdragen aan dit lage verbruik, maar regelt tevens het visueel comfort. De verlichting is getoetst aan de Nederlandse norm voor visueel comfort (NEN-EN 12464). Fossiele brandstoffen zijn door de combinatie van deze maatregelen niet nodig voor de primaire voorzieningen van het gebouw.

Duurzame toepassingen realisatiefase

Tijdens de bouw meten (sub)meters het elektriciteitsverbruik per bouwdeel en het waterverbruik per gebruiksgroep. Ook zijn diverse meters verbonden met het Gebouw Beheersysteem (GBS) voor data opslag en monitoring. Hoofdwaterleidingen zijn voorzien van een automatisch lekdetectie systeem. Hiermee is vroegtijdige detectie van lekkages mogelijk, ter voorkoming van waterschade en grote verspilling. Ook wordt er uitsluitend gebruikgemaakt van FSC/PEFC bouwhout, wordt er rekening gehouden met plant- en diersoorten onder toezicht van een erkend ecoloog en wordt het bouwafval geminimaliseerd en zorgvuldig gescheiden.

Over de nieuwbouw

Plus Ultra II faciliteert onderzoek rond de thema’s voeding, landbouw, duurzaamheid en gezondheid. In het gebouw komt een mix aan kantoorruimten, laboratoria, pilot plants en overige onderzoeksruimten. De bouw van Ultra Plus II startte in april 2019 en de oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor juni 2020. Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Buurman.